I. 1989 – 1994. KEZDETI LÉPÉSEK

A teljesítményt nem az idő, hanem az eredmény fémjelzi.

 • magasépítési generáltervezési feladatok megjelenése
 • szakági (statikus, gépész, elektromos) tervezési csoportok létrehozása
 • a projekt menedzsment szervezet alapjainak lefektetése
 • hídtervezési tevékenység indítása
 • a CÉH stabilitásának megteremtése az alábbi területeken:
  • piaci
  • pénzügyi
  • működési
 • alapvető technikai-technológiai fejlesztések indulása
 • a szervezet közösséggé formálódik
 • a CÉH létszáma eléri a 30 főt

II. 1995 – 2002. AZ IFJÚSÁG KORA

Az elégséges minimum helyett a lehetséges maximumot nyújtjuk.

 • a szervezetet a piac elvárásainak megfelelően átalakítjuk, fejlesztjük
 • döntést  hozunk irodaházunk megépítéséről
 • újabb ágazatok alakulnak:
  • facility management
  • közlekedés-építészet
 • bevezetjük az ISO 9001 minőségirányítási rendszert
 • jelentős volumenű projektek tervezési és pm feladatait nyerjük el
 • ezáltal létrejön a nagy projektek vezetési képessége
 • menedzsment képességünk tovább erősödik, új vezetők belépésével
 • szemléletváltás következik be: nem mérnökök halmaza, hanem strukturált, irányított szervezet vagyunk
 • létszámunk 50-60 fősre növekszik

III. 2002-2008. A FELNŐTTÉVÁLÁS KORA

Szenvedélyünk az alkotás

 • további új ágazatokat hozunk létre:
  • ipari park fejlesztés
  • ingatlanfejlesztés
  • városfejlesztés
 • munkatársaink ismereteit tovább fejlesztjük:
  • 40 fő elvégzi a CÉH Akadémiát
  • képessé tesszük a szervezetet angol, német, francia nyelven történő napi munka-kommunikációra
 • beköltözünk az új irodaházba – ez új szervezeti felépítést von magával
 • nagy léptékű technológiai-technikai fejlesztést hajtunk végre:
  • saját másoló üzem létrehozása
  • belső hálózat kiépítése, intranet bevezetése
  • projektszerver felállítása
  • hálózatos tervezés megteremtése
  • hálózatos szoftverek napi alkalmazása
 • bevezetjük a tervszerű piackezelést, létrehozzuk a marketing team-et
 • megjelenik a menedzsmentrendszerek fejlesztése
 • jelentős volumenű külföldi befektetői megrendeléshez jutunk
 • bevezetjük az ISO 14001 környezetirányítási rendszert
 • külföldi terjeszkedésünk első lépéseként leányvállalatot alapítunk  Romániában
 • az egységes csoportirányítás megteremtése érdekében Holding szervezetet hozunk  létre

IV. 2009 – től A JÖVŐ KEZDETE

A jelen értéke – a jövő lehetősége

 • a menedzsment képességek további fejlesztése érdekében 11 fő MBA diplomát szerez
 • jelentős külföldi helyszínű projektek tervezési feladatai jelennek meg, újabb kapcsolatok épülnek, külföldi leányvállalatokat és kirendeltségeket hozunk létre
 • a külföldi tevékenység egységes irányítása érdekében létrehozzuk a CÉH International Zrt.-t
 • az első speciális csoportként a tagok szaktudásának együttes alkalmazhatóságára megalakítjuk a CÉH Egészségügyi csoportot
 • tervezési feladataink során a megújuló energia alkalmazását helyezzük előtérbe
 • külföldi tanulmányutakat szervezünk a tudás fejlesztése érdekében
 • megteremtjük a LEED és a BREEAM minősítési rendszerek alkalmazásának lehetőségét
 • bevezetjük az OHSAS 18001 Munkahelyi Egészség és Biztonság Irányítási Rendszert, és a VMR Vasúti Minőségirányítási Rendszert
 • kreatív fejlesztéseink projektekké formálódnak