×

Sütik kezelése

Filozófiánk

ÉRTÉKTEREMTŐ PIACI VÁLLALKOZÁS 

Elsődleges szándékunk, hogy ÉRTÉKet akarunk teremteni. A CÉH ezért egy ÉRTÉKTEREMTŐ piaci vállalkozás. Az ÉRTÉKből kell létrehoznunk a jövedelmezőséget. A "profit" kifejezést kerüljük. Ebben egyként gondolkozunk minden munkatárssal, vezetővel és tulajdonossal. 


MAGAS SZINTŰ SZAKMAISÁG ÉS MINŐSÉG A MUNKÁBAN 

Az előttünk járó generáció tanítását kell továbbadjuk a jövő generációinak.

Az elégséges minimum helyett az elérhető maximumra kell törekedjünk a szakmaiság és a minőség területén, még akkor is, ha a piac helyenként ezt felül próbálja írni.


RENDSZERELVŰSÉG A MUNKÁBAN, A MŰKÖDÉSBEN 

CÉHes létünk kezdete óta rendszereket építünk és fejlesztünk a mindennapi működésünk, tevékenységünk támogatására. A projektek indítása előtt is rendszert építünk: modellezzük a folyamatot, felépítjük a szervezetet, vizsgáljuk az erőforrásokat, meghatározzuk a módszert. 


KOMPLEXITÁS A MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁSBAN, A FEJLESZTÉSI PROJEKTEKBEN, A GONDOLKODÁSMÓDBAN 

Mérnökszolgáltatásunk kiterjed a tervezésre és a projektmenedzsmentre is. A hídtervezésben minden járulékos szakágra kiterjedően töltjük be a generál tervezői szerepet.

Generál szervezetként szakmai komplexitást biztosítunk magasépítésben; az építészetet, statikát, épületgépészetet, épületvillamosságot, mint alap-szakágakat cégen belül saját kollégáinkkal, a kiegészítő és járulékos szakágakat pedig állandó partnerekkel oldjuk meg. 

A fejlesztési projektek azonban igénylik, hogy ismerjük és értsük a Megrendelő üzleti szempontjait, céljait. Ehhez a műszaki tapasztalat mellé közgazdasági, üzleti, jogi ismereteket is használnunk kell. Ez a fajta komplexitás számunkra a jövő útja. 

FEJLESZTŐ ÉS FEJLŐDŐ KÉPESSÉG A SZAKMÁBAN, A PIACON 

A CÉH legfontosabb tőkeeleme a fejekben van: a szellemi tőke. Ezért tudásunk fejlesztése fejlődésünk alapja.

A CÉH ehhez szervezi és finanszírozza az oktatási tevékenységet a CÉH AKADÉMIA keretein belül, beszerzi a legkorszerűbb eszközöket, szoftvereket, fejleszti a működési és munkafolyamatokat.


KREATIVITÁS A SZAKMAI, ÜZLETI ÉS MŰKÖDÉSI MEGOLDÁSOKBAN 

Csak az ÚJ visz előre.

Csináljunk mást és másképpen mint mások!

A kreativitás szakmai, üzleti, működési előrelépésünk alapja. Mindig mindent egyszer először csináltunk. Ezért támogatjuk a komfortzónát meghaladó kezdeményezéseket.


PARTNERSÉG A MEGRENDELŐVEL, MUNKATÁRSAKKAL, SZÖVETSÉGESEKKEL 

Munkánk során megtanultuk a Megrendelőt megérteni, az ő fejével gondolkozni, így vele együtt a legjobb megoldásokat megtalálni. A Megrendelő - Megbízott viszony nem egyszerű üzleti kapcsolat, hanem ezernyi emberi attitűd összessége, mely esetenként baráti vonásokat is tartalmaz.

Szövetségeseinkkel, a közösen meghatározott értékek mentén őszinte kapcsolatot fenntartva haladunk a közös célok irányába. A munkatársakkal kialakított közösségi légkör megteremtése jó alapot ad a kölcsönös megértésre, a problémák közös megoldására. Mi ezt értjük partnerség alatt. 


KÖZÖSSÉG ÉS SZERVEZET ÉPÍTÉS 

Munkánk alapja, hogy a SZERVEZET jól szervezett, ahol mindenki tudja, hogy mi a feladata és hogyan kapcsolódik a többiek munkájához. De ez nem elég! Munkánkkal csak együtt tudunk „befutni”. A közös munka KÖZÖSSÉGET igényel, hiszen együtt dolgozunk, alkotunk és élünk. Egy életünk van és ezt kell együtt széppé tennünk. 


HIERARCHIA HELYETT STRUKTÚRÁT ÉPÍTÜNK 

Alkotó, együtt gondolkodó mérnökök vagyunk. Az alkotás nem tűri a hierarchiát, mert a hierarchia megöli a kreativitást és a kezdeményezést. Ezért a CÉHen belül jól szervezett STRUKTÚRÁT építünk, ahol tiszta feladatmegosztások vannak, alá és fölé rendeltségek nélkül. Itt senki sem bánt, büntet senkit. 

MINDEN VEZETETT ÉS MINDENKI VEZET 

Minden működési és munkafolyamatunk TERVEZETT, SZERVEZETT, és VEZETETT.

Az egymásra épülő feladatainkban mindenki felelősséget vállal a saját és a közös munkában. Ezért mindenki vezető és mindenki VEZET.

A vezetésben a „Coaching” elveket és módszert alkalmazzuk. 


SZERETET, BIZALOM ÉS LELKIISMERET ALAPÚ VEZETÉS 

Az elmúlt 30 év megerősített minket abban, hogy a VEZETÉS legfontosabb alapelve a SZERETET és a BIZALOM. Építünk a jó LELKIISMERET működésére. Szeretetért szeretetet, bizalomért bizalmat és összességében lelkiismeretes munkát kapunk. Csak így jó és eredményes együtt dolgozni és élni. A szeretet stratégia működik. 


HOSSZÚ TÁVÚ STRATÉGIAI GONDOLKODÁS 

Figyeljük a Világ, Európa és Hazánk politikai, gazdasági, fejlődési folyamatait. A tendenciák alapján vizionáljuk a jövőt. Ebben a jövőképben helyezzük el céljainkat, fejlesztéseinket. A jelen értéke, a jövő lehetősége. Határozzuk meg mi, hogy merre megyünk, ne a körülmények sodorjanak minket. 


TERVSZERŰ PIACKEZELÉS 

Figyeljük és elemezzük a piacot belföldön és külföldön, minden piaci szegmensünkben. A piac nem jön helybe, ezért keressük a lehetőségeket, projekteket, partnereket, alakítjuk mérnöki szolgáltatásainkat. Minél több piaci vonalat tartunk kézben, annál több lehetőség nyílik a jövőben. 


GAZDASÁGI, POLITIKAI, IDEOLÓGIAI, ÜZLETI FÜGGETLENSÉG 

Egy piacon működő cégnek, mint üzleti, gazdasági entitásnak nincs politikai, ideológiai színe. Persze a közösségen belül a vélemények sokszínűek és szabadok lehetnek. 

A cégcsoport és a személyek szintjén is elkerüljük az elköteleződést és az összeférhetetlenséget. A vezetés feladata megtalálni a megfelelő egyensúlyt a más cégekkel, személyekkel, szervezetekkel létesített együttműködés és partnerség kereteit úgy, hogy megőrizzük függetlenségünket. 

Magunkra nézve igaznak tartjuk a mondást: Ha túl közel vagy a tűzhöz - megégsz. Ha túl távol vagy, megfagysz!

BIZTONSÁGOS GAZDÁLKODÁS 

Cégünk indulását folyamatos fenyegetettség és kockázat jellemezte. Jó időben kapott pénzügyi pofonok megtanítottak minket arra, hogy hosszú távú működésünk alapja a biztonságos gazdálkodás és a tartalékképzés. Ma nyugodtak vagyunk.