×

Sütik kezelése

Integrált Irányítási Politika

KÜLDETÉSÜNK

Mérnöki fejlesztési munkánkkal értéket, rendet, értékrendet viszünk a világba, ezáltal építjük a jövőt.

ÉRTÉK

Mindaz az emberi értéken alapuló minőségi gondolat, alkotás, létesítmény, mely képességeink által jön létre.

REND

A módszer, amellyel a folyamatokat rendszerré integrálva vezetjük.

ÉRTÉKREND

Erkölcsi-etikai elveink, melyek meghatározzák a magatartásunkat a közösségben, a társadalomban és piaci területeinken.

JÖVŐKÉPÜNK

Magyarország építési-fejlesztési piacának meghatározó és kiváló mérnöki szereplőjeként növekvő nemzetközi partnerségre és jelenlétre törekszünk.

CÉLJAINK

Célunk, hogy a megrendelői/megbízói igényeket időben, a lehető legalaposabban megismerjük és szolgáltatásaink minőségét minden esetben az így megismert kívánalmakhoz igazítsuk. Ennek érdekében alkalmazzuk és ügyfeleink részére megoldásként kínáljuk a legkorszerűbb technológiai megoldásokat, 3D és BIM alapú tervezési rendszereket.
Értékeljük ügyfeleink visszajelzéseit és törekszünk arra, hogy a kapcsolat a partnereinkkel a projektek lezárulta után is élő maradjon.

A lehető leggondosabban járunk el új munkatársaink toborzásánál és kiválasztásánál. Meglévő munkatársaink megtartása érdekében felelősséget vállalunk szakmai fejlődésük támogatására, kiszámítható szakmai pályafutásuk elősegítésére; szakmai és emberi közösséget építünk.
Minden rendelkezésünkre álló eszközzel ösztönözzük, hogy dolgozóink fejlesszék tudásukat, képezzék magukat, megismerjék és használják a legkorszerűbb eszközöket, szoftvereket.

Szolgáltatásainak javítása érdekében folyamatosan törekszünk munkatársaink munkafeltételeinek javítására. A döntésekben Társaságunk vezetése figyelembe veszi a munkatársak javaslatait, valamint bevonja a munkatársakat a döntés előkészítés folyamatába.

Munkatársaink elkötelezettek arra, hogy tevékenységeiket az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabvány, az OHSAS 18001:2007 előírás követelményeinek megfelelően végezzék.

Társaságunk vezetése következetesen törekszik arra, hogy dolgozóink világosan lássák:

  • feladatukat a vonatkozó előírások és munkafolyamatok pontos rögzítésében és betartásában,
  • szerepüket a minőség iránti elkötelezett magatartás kialakításában és folyamatos fejlesztésében,
  • felelősségüket az általuk vagy a közreműködésükkel előállított szolgáltatások minőségében.

Elkötelezettek vagyunk a fenntartható fejlődés alapelveinek maradéktalan betartása iránt, ugyanezt a magatartást partnereinktől is feltétel nélkül elvárjuk és hosszú távon hozzájárulunk a társadalmilag is felelős üzleti-etikai magatartás elterjesztéséhez.

Tevékenységünk során maradéktalanul érvényesítjük a környezetvédelmi előírásokat, törekszünk a környezeti terhelés minimalizálására és a környezetszennyezés megakadályozására. Munkánk során törekszünk a hagyományos megoldások megújuló energiával történő kiváltására.

Célul tűztük ki a munka- és egészségvédelmi veszélyek, hatások korai felismerését, kiküszöbölését és elhárítását, valamint a biztonságos munkavégzés követelményeinek tudatosítását a munkatársakban.

Dolgozóink munkájuk során mindenkor betartják a kapcsolódó hatályos jogszabályokat és előírásokat, és a munkájukkal kapcsolatos érvényben lévő szabványokat.

Együttműködünk az alvállalkozókkal/beszállítókkal a minőség fenntartása és folyamatos fejlesztése érdekében. Minősített beszállítókat, előírt technológiákat és munkafolyamatokat alkalmazunk. Kiszámítható, kölcsönösen előnyös, hosszú távú üzleti partnerségre törekszünk partnereinkkel.

Rendszeresen felülvizsgáljuk az integrált irányítási rendszerünket, figyelemmel kísérjük a minőség- és környezeti tényezők változásait, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság helyzetét, és ezek alapján aktualizáljuk céljainkat, programjainkat.

Budapest, 2017. 09.01.

Tóth Attila
Elnök-vezérigazgató