×

Sütik kezelése

Integrált Irányítási Politika

KÜLDETÉSÜNK

Mérnöki, fejlesztési munkánkkal értéket, rendet, értékrendet viszünk a világba, ezáltal építjük a jövőt a mai és az elkövetkező generációk számára. A korszerű digitális technológiák lehetőségeivel élve élen járunk a fenntartható fejlődésben és a fejlesztésben. Tudásunk megosztásával segítjük partnereinket, szakmai környezetünket.

JÖVŐKÉPÜNK

A szakmai, technológiai, társadalmi, gazdasági, valamint környezeti változásokhoz alkalmazkodó és fejlődő közösségként, Magyarország építési-fejlesztési piacának meghatározó és kiváló mérnöki szereplőjeként növekvő nemzetközi partnerséget és jelenlétet valósítunk meg.

ÉRTÉK

Mindaz az emberi értéken alapuló minőségi gondolat, alkotás, létesítmény, módszer, amely képességeink és a fejlett technológiák alkalmazása által jön létre és fenntarthatóvá, jobbá teszi a világot.

REND

Mindaz a módszer, digitális eszköztár, fejlett technológia, amellyel a folyamatokat rendszerré integrálva, tervezetten, átláthatóan vezetjük.

ÉRTÉKREND

Erkölcsi-etikai elveink, melyek meghatározzák magatartásunkat és felelősségvállalásunkat a szakmánkban, a közösségben, a társadalomban, a gazdaságban és a természeti környezetünkben.

CÉLJAINK

Célunk, hogy a megrendelői/megbízói igényeket időben, a lehető legalaposabban megismerjük és szolgáltatásaink minőségét minden esetben az így megismert kívánalmakhoz igazítsuk. Ennek érdekében alkalmazzuk és ügyfeleink részére megoldásként kínáljuk a legkorszerűbb technológiai megoldásokat, 3D és BIM alapú tervezési rendszereket.

Értékeljük ügyfeleink visszajelzéseit és törekszünk arra, hogy a kapcsolat a partnereinkkel a projektek lezárulta után is élő maradjon. 

Munkatársaink megtartása érdekében felelősséget vállalunk szakmai fejlődésük támogatására, kiszámítható szakmai pályafutásuk elősegítésére. Minden rendelkezésünkre álló eszközzel ösztönözzük, hogy dolgozóink fejlesszék tudásukat, képezzék magukat, megismerjék és használják a legkorszerűbb eszközöket, szoftvereket. Szakmai és emberi közösséget építünk. Társaságunk vezetősége a döntések előkészítési folyamatába bevonja a munkatársakat, figyelembe veszi a munkatársak javaslataikat.

Társaságunk vezetősége következetesen törekszik arra, hogy dolgozóink világosan lássák:

  • feladatukat a vonatkozó előírások és munkafolyamatok pontos rögzítésében és betartásában,
  • szerepüket a minőség iránti elkötelezett magatartás kialakításában és folyamatos fejlesztésében,
  • felelősségüket az általuk vagy a közreműködésükkel előállított szolgáltatások minőségében.

Elkötelezettek vagyunk a fenntartható fejlődés alapelveinek maradéktalan betartása iránt, ugyanezt a magatartást partnereinktől is feltétel nélkül elvárjuk és hosszú távon hozzájárulunk a társadalmilag is felelős üzleti-etikai magatartás elterjesztéséhez. .

Tevékenységünk során maradéktalanul érvényesítjük a környezetvédelmi előírásokat, törekszünk a környezeti terhelés minimalizálására és a környezetszennyezés megakadályozására. Munkánk során törekszünk a hagyományos megoldások megújuló energiával történő kiváltására. 

Célul tűztük ki a munka- és egészségvédelmi veszélyek, hatások korai felismerését, kiküszöbölését és elhárítását, valamint a biztonságos munkavégzés követelményeinek tudatosítását a munkatársakban.

Elkötelezettek vagyunk a biztonságos és egészséges munkakörülmények biztosítására, a jogszabályi és egyéb követelmények betartatására, és ennek keretében a munkavállalókkal és képviselőikkel folytatott konzultációra. 

Együttműködünk az alvállalkozókkal/beszállítókkal, kiszámítható és kölcsönösen előnyös, hosszú távú üzleti partnerségre törekedve.

Folyamatosan fejlesztjük az integrált – minőség, környezeti, valamint egészségvédelmi és biztonsági – irányítási rendszerünket, és ezek alapján aktualizáljuk céljainkat, programjainkat.

Budapest, 2021. 12. 01.

Tóth Attila

Elnök