×

Sütik kezelése

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság kampány.jpg

 

 Új pályára állítja az építőipart az ESG 

Az elmúlt év decemberében fogadta el a magyar törvényhozás az ún. ESG-törvényt1, amely jelentős lépés abba az irányba, hogy a meghatározó gazdasági szereplők átláthatóbbá és összehasonlíthatóbbá tegyék a fenntarthatóság érdekében tett lépéseiket. Az ESG az Európai Unióban hatályban lévő fenntarthatósági direktíváknak és szabályozásoknak a szempontrendszere, és a magyar ESG törvény egyik fő feladata, hogy támogassa az Európai Zöld Megállapodás megvalósítását, annak hazai érvényesülését. A fenntarthatósági szempontok előtérbe kerülése minden bizonnyal az egyik legfontosabb tényező lesz abban, hogy miként alakul a gazdasági szereplők szabályozási és befektetői környezete – nemzeti, uniós és globális szinten egyaránt.

Különösen érintett az építőipar és az ingatlanszektor kiemelkedő energiafogyasztása és károsanyagkibocsátása, a környezetet fizikailag és esztétikailag is meghatározó szerepe, valamint a társadalmi hatásai miatt. Az ESG területén a szabályozások és iránymutatások egyre zöldebbek lesznek, a szektorban tevékenykedő cégeknek egyre mélyrehatóbban kell megváltoztatniuk az eddigi termelési technológiáikat. Az ESG szemlélete folyamatosan erősödik a megrendelői és a befektetői elvárásokban is, és a banki gyakorlatban is egyre gyakoribb követelmény a finanszírozandó projekt ESG-megfelelése.

 

Iparági szintű új stratégia – innovációk a klímavédelem érdekében

Az ESG elveinek érvényesülése ugyanakkor kitörési irányt is jelent az innovatív cégek számára. A mérnöki irodáktól a kivitelezőkön át az ingatlanbefektetőkig a szektor valamennyi szereplőjének stratégiájában várhatóan felerősödik ugyanaz az elem: a törekvés a fenntarthatósági célok teljesítésére, és a korábbinál nagyobb befektetési hajlandóság az olyan innovációkba, amelyek a fenntarthatósági célok elérését szolgálják. A fenntarthatósági trendek miatt jó eséllyel nőni fog az innovációba való befektetések megtérülési rátája az építőipar minden területén, legyen szó tervezésről, építési technológiáról vagy projektmenedzsmentről.

Az Európai Zöld Megállapodás olyan célkitűzéseket is tartalmaz, amelyek közvetlenül érintik az épületek energiafelhasználását és károsanyag-kibocsátását. Ezek közé tartozik az épületek energiahatékonyságának javítását kiemelt célként kezelő mélyfelújítások elősegítése, a karbonsemleges és energiahatékony épületek számának növelése, a moduláris építés térnyerése, valamint az újrahasznosított anyagok használatának ösztönzése. A szektor gazdasági szereplőinek olyan stratégiát kell alkotniuk, amellyel hitelesen kommunikálhatják a befektetőik felé, hogy illeszkedni tudnak a gazdasági környezet klímaszempontú elvárásaihoz és a szabályozásokhoz, sőt, nyertesei lesznek azok várható további szigorodásának.

 

Új képességek kiépítésére van szükség vállalati szinten

Az ESG-szabályozás és a fenntarthatósági szempontú piaci elvárások új képességek kiépítését teszi szükségessé az építőiparban érdekelt cégeknél. Ezek egy része - elsősorban műszaki tartalmú képességeket jelentenek – új technológiák elsajátítását, új tudás megszerzését követelik meg, másik része a vállalat társadalmilag felelős működésére vonatkoznak. A vállalati szintű ESG-stratégia optimális esetben tartalmazza az új képességek megszerzésének menetét, a külső szakértői kör és az alvállalkozók bevonását. Szükségessé válik az alvállalkozókkal és a partnercégekkel a stratégia és a fő teljesítménymutatók összehangolása is, amelynek keretében egy vállalat konkrét ESG-követelményeket határozhat meg az alvállalkozói és partnerei számára.

Már a decemberben elfogadott és januárban életbe lépett ESG-törvény is tartalmaz olyan jelentési, beszámolási kötelezettségeket, amelyekre korábban nem volt gyakorlat a cégek többségénél. A törvényben előírt, fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségek teljesítése érdekében a cégeknek tisztában kell lenniük azokkal a sztenderdekkel és „best practice”-okkal, amelyek követésével az ESG-körbe tartozó beszámolóik és jelentéseik auditálhatók lesznek. A legjobb gyakorlatok a cégek közötti tudásanyag cseréjével, egymásra hatásával alakulnak ki, és ebben nagy szerepe lesz az ilyen célú kommunikációs platformoknak és a több szektorbéli ügyfelet is ellátó tanácsadóknak.

 

Mérnöki irodák szerepe az ESG-megfelelésben 

Az ESG-szabályozások abba az irányba hatnak, hogy a piaci szereplők átláthassák és objektíven vizsgálhassák a cégek tevékenységét fenntarthatósági szempontból is. Az építőipar és ingatlanszektor valamennyi szintjén – ideértve a már átadott épület fenntartását és továbbértékesítését is – értéknövelő tényezőnek számít a fenntarthatósági szempontok figyelembevétele, és ez a jövőben várhatóan még inkább jellemző lesz.

Az ESG ből az „E”, mint Environmental, a környezeti hatásokra utal. Az építőiparban már a tervezési fázisban eldől, hogy milyen keretek között mozog egy építmény – legyen akár lakóház, iroda vagy ipari-logisztikai célú épület – ESG-minősége. Több alapvetően különböző építészeti koncepció születhet egy adott funkció ellátásához. Ezen felül a kiválasztott anyagok és az építési technológiák meghatározzák az energiafogyasztás és a károsanyag-kibocsátás határait az építés szakaszától a működtetésig. Ami az ESG „S” tagját (Social), a társadalmi felelősségvállalást illeti, egy építmény a tervezési szakaszban vitatható meg úgy az érintett társadalmi csoportokkal, hogy bármilyen módosítás ne járjon aránytalanul nagy költségekkel. Az egyeztetésre bocsátott terveknek arra is választ kell adniuk, hogy az építménynek milyen társadalmi -településfejlesztési hatásai lesznek az elkészülte után. Az ESG „G” betűje magába foglalja a vállalatirányítást, az átláthatóságot és a felelősségvállalást is – egy tervező iroda már a tervezési szakaszban felállíthatja az építmény információs modelljét, a BIM-et (Building Information Modelling), amely átfogó információt biztosít az épület teljes életciklusáról, támogatva ezzel a felelősségteljes kommunikációt és döntéshozatalt a tervezéstől a kivitelezésen át a fenntartásig.

 

Nyerő stratégiák a fenntarthatóság mentén

Összességében az ESG-szemlélet térhódítását sok iparági szereplő tekinti sokkal inkább lehetőségnek, mint korlátozó tényezőnek. A tőkepiac értékeli a cégek és projektek ESG-megfelelőségét. A tőkepiaci szempontok érvényesülését pedig segíti az, hogy a szabályozók egyre inkább átláthatóvá és mérhetővé teszik a cégek tevékenységét. Megalapozott stratégia az innovációkba való befektetés, a fenntartható termelési struktúrára való áttérés, és az értékláncon átívelő hosszú távú együttműködések kialakítása. 


ESG Pilot – tanácsadási Program a CÉH Zrt.-nél

A CÉH fenntarthatóság iránt elköteleződése mentén, a változó környezethez alkalmazkodva, valamint a piaci versenyképességünket és nemzetközi tevékenységeink bővítését elősegítendő, 2022-ben kialakítottunk egy ESG stratégiát. A stratégiában célként tűztük ki a saját hatásaink számszerűsítését, releváns ESG adatgyűjtésünk bővítését, ill. egy magas színvonalú ESG jelentés elkészítését. A projekt hatékonyan tudná támogatni ezeket a komplex feladatokat.

Az ESG tanácsadás főbb előnyei vállalatunk számára:

• Számos hazai és nemzetközi nagyvállalattal dolgozunk, melyek egyre fokozottabb ESG-elvárásokat támasztanak üzleti partnereikkel szemben. Kiemelkedik a BMW Group (a CÉH zRt. a társaság debreceni gyárépítésének projektmenedzsmentjét végzi), amelynek a Debrecenben épülő gyárával kapcsolatos feladataink ellátása feltételeként beszállítói minősítési és megfelelőségi kérdőívében magas szintű ESG megfelelést, és az ezeket alátámasztó részletes dokumentációt kér tőlünk. A partnereinknek elvárásainak való megfelelés, piaci versenyképességünk megőrzése érdekében stratégiai fontosságú ESG teljesítményünk fejlesztése.

• Az építési-fejlesztési iparágat kiemelten érintik a zöld gazdasági átállást segítő szabályozások, és kapcsolódó szigorodó zöld finanszírozási elvárások (EU Taxonómia). Annak érdekében, hogy hosszú távon biztosítható legyen a CÉH Zrt. által elvégzett értékteremtő munka zöld finanszírozhatósága üzleti partnerek által, fontosnak tartjuk a szervezet ESG-érettségének folyamatos fejlesztését.

• A CÉH Zrt. számára kulcsfontosságú jövőbeli cél munkavállalóinak és az utánpótlás fenntarthatósághoz kapcsolódó ismereteinek bővítése, ill. a fenntarthatósági alapelvek elterjesztése a mérnöki közgondolkodásban. Ennek kiemelt eszköze lehet ESG-vel kapcsolatos célkitűzéseink és eredményeink rendszeres és átlátható kommunikációja.

A Projektre megítélt támogatás összege 14.850.000 Ft, azaz tizennégymillió-nyolcszázötvenezer forint. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

A Projekt befejezési dátuma: 2023. május 31.

A Projekt azonosítószáma: GINOP-1.1.7-17-BÉT-6-015

A teljes ESG jelentés a következő linken érhető el:

ESG report 2022.pdf
69f92b6054c52abd0294d5fb8ae2ef27.jpg
A budapesti MOL Campus a BREEAM Excellent mellett a LEED Platinum minősítést is megszerezte, amely az elérhető legmagasabb szintű elismerés az épületek fenntarthatósági minősítése terén. Magyarország legmagasabb irodaházán a projektmenedzsmentet, tervvéleményezést, BIM tanácsadást és a műszaki ellenőri feladatokat egyaránt cégünk munkatársai végezték, emellett a zöld minősítések megszerzésében nyújtottunk tanácsadást.
Névtelen terv (46).png