×

Sütik kezelése

Hídtervezés

Kiemelkedő szakmai tapasztalattal és tudással rendelkező mérnökeinkkel készítjük el a megrendelői igény szerinti terveket tanulmánytervi, engedélyezési tervi vagy kiviteli tervi szinten. Elvégezzük új hidak vagy hídfelújítások tervezését, elkészítjük megépült műtárgyak megvalósulási tervét. Műtárgytervezésünket a legkorszerűbb szoftveres háttér segíti.

megyeri hid

Megvalósíthatósági tanulmány készítése

A közúti, vasúti, valamint gyalog- és kerékpárút hálózat fejlesztések kapcsán készítendő megvalósíthatósági tanulmányok összeállítását a vonalas létesítményeket tervező partnereinkkel együttműködve végezzük. Több nyomvonal változatot dolgozunk ki, vizsgálva az egyes változatok híd- és műtárgyigényét. Folyók és nagyobb völgyek keresztezése esetén több tanulmánytervi hídváltozat is készül különböző szerkezeti kialakítások és anyagok alkalmazásával.

Forma- és látványtervezés

A tervezett létesítmények formáját, megjelenítését tapasztalt építészek együttműködésével alakítjuk ki. A tanulmánytervi fázisban megtervezett szerkezeteket „beillesztjük” a meglévő (épített vagy természetes) környezetbe, megjelenésüket azzal összhangban alakítjuk ki. Ennek bemutatására 3D-s modellek készülnek. Az animációkkal és látványtervekkel tartalmasabb tájékoztatást nyújtunk a döntéshozók munkájához is.

Építési technológiák tervezése

Az egyedi, nagy nyílású, vagy nagy magasságban épülő hidak kivitelezése mindig különleges technológiák alkalmazását igényli. Az alkalmazandó technológia általában visszahat a szerkezet tervezésére, azzal folyamatos kölcsönhatásban van.
Az adott tervezési fázistól függően általános jellegű technológiai tervezést folytatunk, vagy konkrét megbízói igény esetén betervezzük a rendelkezésre álló eszköz- és gépparknak megfelelő építéstechnológiát, valamint a megvalósításhoz szükséges ideiglenes segédszerkezeteket.

Tender-előkészítés, költségbecslés

Az építtetői igényeknek megfelelően nyújtunk támogatást a tendereztetés időszakában. Megállapodás szerint az elkészített tender terv tartalmazhat az engedélyezési tervi szinttől egészen a kiviteli tervi szintig kidolgozott terveket, mennyiség-kimutatásokat és mennyiségszámításokat, műszaki specifikációkat, valamint a kivitelezési ajánlatok elbírálásához segítséget jelentő – naprakész adatbázisra támaszkodó – költségbecslést.

Tervezői művezetés, tervezői felügyelet

Az építés során felmerülő utólagos változtatási igényeket, valamint a tervezettől eltérően elkészült szerkezeteket soron kívül kezeljük tervezői művezetés keretében. Egyedi, különleges tervezési megoldások esetén merül fel elsősorban az igény arra, hogy a tervező felügyelje, ellenőrizze az épülő szerkezet terv szerinti megvalósítását.

Műszaki ellenőrzés

Műszaki ellenőreink a megvalósítási folyamat során képviselik ügyfeleink érdekeit, valamint ellenőrzik a kivitelezés szakszerűségét, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

Szakértői, konzultánsi tevékenység

Soron kívül kezeljük a felmerülő építési hibákat, természeti csapásokat, tartószerkezeti sérüléseket és egyéb havária eseteket követő szakértői, tanácsadói feladatokat.

Tervellenőri tevékenység

Mérnökeink kiemelkedő szakmai tapasztalat birtokában, nagy gyakorlattal végzik a különböző tervfázisokban készített tervdokumentációk ellenőrzését, és készítenek független statikai számításokat mind a Hatóság által előírt esetekben, mind egyedi megbízói igény esetén, a törvényben előírt követelményrendszer figyelembe vételével.

Híd állag- és állapotvizsgálat, hídszerkezet-felülvizsgálat

A hidak vizsgálatát (fővizsgálat, célvizsgálat és egyéb vizsgálatok) szükség esetén geodéta, geotechnikus és anyagvizsgáló partnereink bevonásával végezzük. A vizsgálat eredménye alapján javaslatot dolgozunk ki a szükséges teendőkre, beavatkozásokra vonatkozóan.

Közutak, városi közlekedés tervezése

A CÉH zRt, a mérnöki szolgáltatási piac egyik vezető vállalkozásaként a tervezési feladatok komplex megközelítésére törekszik, ennek szellemében generál jellegű felelősséget vállal nagyprojektek tervezésének összefogásában is.

A magasépítési és a városrendezési tervezési feladatoknak általában szerves részét képezi a CÉH által kiemelten kezelt magasépítési és hídtervezési feladatokon túl a közlekedés tervezés is. A nagyprojektek esetében, ahol szélesebb, hálózatfejlesztési összefüggésben merülnek fel közlekedéstervezési feladatok, e szakterületre összpontosító szakcégeket, vagy nagy gyakorlatú szakértőket vonunk be a tervezésbe.